آدرس بیمارستان صدر تهران 

آدرس بیمارستان صدر تهران

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی صدر

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی صدر

آدرس اصلی درمانگاه بیمارستان صدر

آدرس بیمارستان صدر

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييدکلمات کلیدی :

آدرس اصلی درمانگاه بیمارستان صدر

آدرس بیمارستان صدر تهران

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی صدر
آدرس دقیق بیمارستان صدر

بیمارستان صدر