شماره تماس بیمارستان صدر 

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان صدر

 شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان صدر

تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان صدر

تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان صدر

آدرس بیمارستان صدر

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييدکلمات کلیدی :

آدرس اصلی درمانگاه بیمارستان صدر

آدرس بیمارستان صدر تهران

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی صدر
آدرس دقیق بیمارستان صدر

بیمارستان صدر