طرف قرارداد بیمه با بیمارستان صدر 

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان صدر

بیه هایی که در بیمارستان صدر قابل قبول میباشند

بیمه هایی که در بیمارستان صدر قرارداد دارند.

لیست بیمه هایی که در بیمارستان صدر تهران قرارداد دارند

لیست بیمه هایی که در بیمارستان صدر قرارداد دارند شامل :

سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان نیروهای مسلح

سمازمان تامین اجتماعی

بیمه دانا

بیمه ایران

آتیه سازان حافظ

بیمه پارسیان

بیمه سینا

بیمه آسیا

بیمه میهن

بیمه کوثر

بانک تجارت

بانک سپه

صندوق بیمه کشاورزی

بیمه سامان

بیمه رازی

بیمه کارآفرین

بیمه شهرداری

بیمه کمک رسان ایران بیمه sosکلمات کلیدی :

لیست بیمه هایی که با بیمارستان صدر تهران قرارداد دارند

طرف قرارداد بیمه بیمارستان صدر

بیمارستان صدر تهران
تعرفه بیمه بیمارستان صدر

بیمارستان صدر