ساعت ملاقاتی در بیمارستان صدر 

ساعت ملاقاتی در بیمارستان صدر

زمان ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان صدر

زمان ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان صدر تهران

تایم ملاقاتی در بیمارستان صدر به آفرین

ساعات ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان صدر به آفرین

ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 16-14 مي باشد .آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييدکلمات کلیدی :

ساعت ملاقاتی در بیمارستان صدر

زمان ملاقاتی بخشهای بستری بیمارستان صدر

تایم ملاقاتی بیمارستان صدر به آفرین
ساعات ملاقاتی بخشهای بستری بیمارستان صدر به آفرین تهران

بیماستان صدر به افرین تهران