پذیرش تصویر برداری بیمارستان صدر 

پذیرش تصویربرداری بیمارستان صدر تهران

آمادگی جهت انجام خدمات تصویربرداری بیمارستان صدر تهران

خدمات تصویربرداری قابل ارائه در بیمارستان صدر تهران

بخش تصويربردارى بیمارستان صدر

بخش تصويربردارى بیمارستان صدر

مرکز تصويربرداري پزشکي بيمارستان صدر (به آفرين)، در قسمت‌هاي ذيل به کليه مراجعين (اعم از بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجعين) ارائه‌ي خدمات مي‌نمايد:

1. راديوگرافي‌هاي ساده.

2. ماموگرافي.

3. سونوگرافي معمولي؛ شامل تمامي سونوگرافي‌هاي عادي از قبيل تيروئيد، نسوج نرم تمامي مناطق بدن، سينه‌ها، نواحي اينگوئينال و ...

4. سونوگرافي داخلي (ترانس واژينال).

5. سونوگرافي کالر داپلر، از شريان و وريد اندام‌هاي فوقاني، تحتاني و کاروتيد.

6. OPG

ضمناً جهت انجام راديوگرافي (مورد شماره 1) نيازي به وقت قبلي نمي‌باشد. اما ساير خدمات بخش تصويربرداري اين مرکز فقط با دريافت حضوري وقت قبلي قابل ارائه است. لازم به ذکر است کليه خدمات بخش تصويربرداي بيمارستان صدر (به آفرين) جهت بيمه شدگان محترم سازمان تأمين اجتماعي، کاملاً رايگان ارائه مي‌شود.آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييدکلمات کلیدی :

خدمات تصویربرداری بیمارستان صدر

پذیرش تصویربرداری بیمارستان صدر تهران

شرایط پذیرش تصویربرداری در بیمارستان صدر
موارد مورد نیاز جهت پذیرش در بیمارستان صدر

بخش پاراکلینیک بیمارستان صدر به آفرین تهران