زمان ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان فارابی 

ساعات ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان فارابی

ساعات ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان فارابی

زمان ملاقاتی بخش های بیمارستان فارابی

زمان ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان فارابی

ساعت ملاقاتی در بیمارستان فارابی تهران

عیادت کنندگان محترم می توانند بیماران خود را همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ ملاقات کنند.آدرس بیمارستان فارابی تهران

تهران - خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

شماره تماس های بیمارستان فارابی

۱۴-۵۵۴۰۰۰۰۳

آدرس وب سایت بیمارستان فارابی : farabih.tums.ac.irکلمات کلیدی :

ساعت ملاقاتی در بیمارستان فارابی

ساعات ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان فارابی

زمان ملاقاتی بخش های بیمارستان فارابی
زمان ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان فارابی

تایم ملاقاتی بخش های بستری