آدرس بيمارستان اميد تهران 

آدرس بيمارستان اميد تهران

آدرس دقيق بيمارستان اميد تهران

آدرس دقيق بيمارستان اميد تهران

راه هاي دسترسي به بيمارستان اميد

آدرس بيمارستان اميد
آدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

آدرس بيمارستان اميد

آدرس دقيق بيمارستان اميد

آدرس بيمارستان اميد تهران
راه هاي دسترسي به بيمارستان اميد تهران

راه هاي دسترسي به بيمارستان اميد