راهنماي طبقات بيمارستان اميد 

راهنماي طبقات بيمارستان اميد

راهنماي ورودي هاي بيمارستان اميد

اطلاعات بخش هاي بيمارستان اميد

اطلاعات بخش هاي بيمارستان اميد

راهنماي طبقات بيمارستان اميد تهران

طبقه 4 : جراحی-VIP- مدیر عامل-مهندس پروژه

طبقه 3: داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU

طبقه 2: NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان

طبقه همکف: مدیریت داخلی- مدیریت پرستاری- داروخانه- بانک امور اداری و مالی- پذیرش- ترخیص

طبقه منفی یک: اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی

طبقه منفی دو: IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSDآدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

راهنماي بخش هاي بيمارستان اميد تهران

اطلاعات بخش هاي بيمارستان اميد تهران

راهنماي ورودي هاي بيمارستان اميد تهران
راهنماي طبقات بيمارستان اميد تهران

اطلاعات بخش هاي بيمارستان اميد