شماره تماس بيمارستان اميد 

شماره تماس بيمارستان اميد

تلفن داخلي بخش هاي بيمارستان اميد

تلفن داخلي بخش هاي بيمارستان اميد

شماره تماس بيمارستان اميد تهران

تلفن بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

آدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

شماره تلفن هاي بيمارستان اميد تهران

تلفن داخلي بخش هاي بيمارستان اميد تهران

تلفن داخلي بيمارستان اميد تهران
دفترچه تلفن بيمارستان اميد تهران

تلفن بيمارستان اميد تهران