خدمات بيمارستان اميد 

خدمات قابل ارائه در بيمارستان اميد

خدمات قابل ارائه در بيمارستان اميد

خدمات قابل اريه در بيمارستان اميد

خدماتي كه در بيمارستان اميد ارايه ميشود

خدمات قابل اريه در بيمارستان اميد تهران

بخش هاي خدماتي كه در بيمارستان اميد تهران ارائه ميگردد شامل بخش هاي زير ميباشد:

جراحی- VIP- داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU - NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان - داروخانه - اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی - IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSD
آدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

خدمات قابل ارائه در بيمارستان اميد

خدماتي كه در بيمارستان اميد ارايه ميشود

خدمات بيمارستان اميد
خدمات و امكانات بيمارستان اميد

خدماتي كه در بيمارستان اميد تهران ارايه ميشود