واحدهاي بيمارستان اميد 

بخش هاي كلينيكي بيمارستان اميد تهران

بخش هاي كلينيكي بيمارستان اميد تهران

بخشهاي بيمارستان اميد

بخشهاي بيمارستان اميد

كليه بخش هاي خدمات دهي در بيمارستان اميد تهران

بخش هاي خدمات دهي در بيمارستان اميد تهران شامل:

جراحی- VIP- داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU - NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان - داروخانه - اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی - IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSDآدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

بخش هاي بستري بيمارستان اميد

واحدهاي بيمارستان اميد

بخشهاي بستري بيمارستان اميد
واحدهاي بيمارستان اميد تهران

واحدهاي بيمارستان اميد تهران