معرفي مركز بيمارستان آتيه تهران 

معرفي مركز بيمارستان آتيه تهران

درباره تاريخچه بيمارستان آتيه تهران

درباره تاريخچه بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان آتيه

بيمارستان آتيه تهران

نام بيمارستان : بيمارستان آتيه

آدرس بيمارستان : شهرك قدس (غرب) – تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان- بيمارستان آتيه

كد پستي : 1467773661

شماره تلفن : 82721


تاريخ تاسيس : 1377/11/15

نوع تخصص بيمارستان : جنرال

نوع فعاليت : تشخيصي درماني

نوع مالكيت: خصوصي


كل مساحت زمين :4300 متر مربع

كل مساحت زير بنا : 24000 متر مربع

تعداد طبقات ساختماني : 12 طبقه

محل فرود بالگرد : ندارد


پست الكترونيكی: info@atiehhospital.ir

آدرس پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی): www.atiehhospital.ir

پست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات : info@atiehhospital.ir

تلفن گويا : 82721

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

معرفي مركز بيمارستان آتيه تهران

درباره تاريخچه بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان آتيه
بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان اتيه تهران