شماره تماس بيمارستان آتيه تهران 

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان آتيه تهران

دفترچه تلفن بيمارستان آتيه تهران

دفترچه تلفن بيمارستان آتيه تهران


براي تماس از خارج از بيمارستان ابتدا بايد پيش شماره 8272 را گرفته سپس داخلی مورد نظر را شماره گيری فرمائيد.

	مخابرات  82721
CCU.A  3191-3193
CCU.B  3196-3198
CSR ابن سينا  3622
CSR صدف  2038
EMG نورولب  3224
M.R.I  2117-2121
N.ICU  3430-3434
POST.CCU.A  3288-9
POST.ICU.A  3295-3297
POST.ICU.B  3296-3298
POST.CCU.B  3220-21
آزمايشگاه  2112-3
آندوسكوپی  3338
آنژيوگرافی  3691
آنژيوگرافی منشی  3611
آي سي يو OH  3692-3694
اتاق اكو  3223-3225
اتاق زايمان  3491-3493
اتاق عمل دكتر اميری  3695-3697
اتاق عمل صدف  2095-2097
اتاق عمل قلب باز  3696-3698
اتاق عمل ميلاد  3495-3497
اتاق كد  2048
ارتوپد فنی  88086468
اطلاعات  2025
امور قراردادها  5-2214
اورژانس  2096-2098-2090
اورژانس ترياژ  2092-2094
بانك خون  2123
بانك ملت  2030
بايگانی  1-2230
بخش ICU.A  3192-3194
بخش ICU.B  3195-3197
بخش افق  3591-3593
بخش بهار  5-3244
بخش رز  3391-3393
بخش سحر  3595-3597
بخش صبا  3592-3594
بخش صدف  3-2091
بخش غزال  7-5-4-3392
بخش مهتاب  3292-3294
بخش مهر  3291-3293
بخش ميلاد  3492-3494
بخش نوزادان  3496-3429
بخش هما  3596-3598
بخش ياس  3396-3398
براكي تراپی  9-2328
پذيرش بستری  2023-2024
نگهبانی بخش ها  2033
نگهبانی اورژانس  2034
نگهبانی ICU  2053
نظارت بر درمان  2243-2222
ترخيص  8-2027
داروخانه  2029-2069
داروخانه آينده(درب اصلی)  2029
داروخانه اورژانس  2068
داروخانه بخش ها  2327-2325
درمانگاه دكتر سودبخش  4117
تراکم استخوان  88367354
دفتر مديريت  2222
دياليز  3211
راديولوژی  5-2114
ساختمان پزشكان آتيه  98 و 4196
سنگ شكن  2324
سوپروايزر سيار  3153
سي تي اسكن  5-2114
سي تي اسكن اورژانس  2021
فروش آرايشی داروخانه  2069
فيزيوتراپي  2118
قهوه سرا  2031
دفتر تدوین فیلم تولد نوزاد  3728
 	


آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

تلفن بيمارستان آتيه

تلفن بيمارستان اتيه تهران

دفترچه تلفن بيمارستان آتيه تهران
تلفن نوبتدهي بيمارستان آتيه تهران

شماره هاي تلفن بيمارستان اتيه تهران