بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران 

بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران شامل :

بخش افق

بخش آنژيوگرافي

بخش بهار

بخش دياليز

بخش رز

بخش سحر

بخش بخش صبا

بخش بخش صدف

بخش غزال

بخش مهتاب

بخش مهر

بخش ميلاد

بخش نوزادان

بخش هما

بخش ياس

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي عادي بيمارستان آتيه تهران
بيمارستان اتيه

بخش هاي عادي بيمارستان اتيه