واحد ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران 

واحد ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران

واحد ترخيص بيماران آتيه

ساعت كاري واحد ترخيص بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري واحد ترخيص بيمارستان آتيه تهران

واحد ترخيص بيماران آتيه

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد.

مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه هاي درماني به واحد ترخيص مراجعه نمايند:

بيماران آزاد (بيماراني كه بيمه تكميلي ندارند و به¬صورت آزاد مراجعه مي كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري

بيماران طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري و اصل معرفي¬نامه بيمارستان

ضمناً تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخ¬گويي به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه هاي بيمه ها، واحد حسابداري ترخيص مي¬باشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوري به اين واحد مراجعه فرماييد.

بيمارستان آتيه با بيمه هاي تأمين اجتماعي،‌ خدمات درماني و نيروهاي مسلح طرف قرارداد نمي باشد.

همراه داشتن كارت ملي و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامي مي باشد (بنا به درخواست برخي از بيمه هاي تكميلي)ساعت کار واحد ترخيص بيمارستان آتيه:

روزهاي عادي:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر

روزهاي تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهرمكان:‌ طبقه همكفشماره تماس: 82722028- 82722027

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

واحد ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران

واحد ترخيص بيماران آتيه

ساعت كاري واحد ترخيص بيمارستان اتيه
واحد ترخيص بيماران آتيه تهران

ساعت كاري واحد ترخيص بيمارستان آتيه تهران