پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران 

پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران

پذيرش اينترنتي درمانگاه هاي بيمارستان آتيه تهران

پذيرش اينترنتي درمانگاه هاي بيمارستان آتيه تهران

سامانه نوبت دهي اينترنتي درمانگاه هاي بيمارستان اتيه تهران

سامانه نوبت دهي اينترنتي درمانگاه هاي بيمارستان اتيه تهرانپذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهاي پذيرش بيمارستاني، نسبت به بستري بيماران ارجاع شده از سوي اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:

جهت بستري، ارائه اصل و كپي كارت ملي و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعي و يا خدمات درماني) الزامي است.

اولويت بستري بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت مي باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه مي شود در صورت بستري روز قبل از جراحي، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرماييد.

قبل از دريافت بيمه تكميلي لطفاً از اصل نامه پزشك كپي گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.

بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.

کارت همراه را هر 24 ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتي تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود)ساعت کار واحد پذيرش:

واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه¬روز پذيرای مراجعه¬كنندگان مي باشد.

مكان: طبقه همكف بيمارستانشماره تماس: 82721شماره فاكس: 88367434آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

ساعت كاري در پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران

زمان نوبت دهي اينترنتي پذيرش درمانگاه بيمارستان آتيه تهران

ساعت پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران
نوبتدهي اينترنتي بيمارستان اتيه

نوبت دهي اينترنتي بيمارستان اتيه تهران