اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران 

اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه

اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه

شرايط پذيرش اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل دکتر امیری

اتاق عمل دكتر اميري،‌اتاق عمل اصلی بیمارستان آتیه می¬باشد و عمل¬های پلاستیک، جنرال، ارتوپدی، ارولوژی، اطفال، قلب، لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی، مغز و اعصاب در آن انجام می شود.

مكان:‌طبقه ششم

شماره تماس: 97-82723695آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شرايط پذيرش اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران

قوانين پذيرش اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران
اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه

اتاق عمل دكتر اميري بيمارستان آتيه تهران