اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران 

اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه

اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه

شرايط پذيرش اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل ميلاد

آماده نمودن بيماران جهت سزارين، زايمان طبيعی، نظارت بر نوزادان کم وزن، مانيتورينگ قلب جنين و نيز اجرای شيردهی در این بخش صورت می گيرد.

ویژگی هاي اتاق عمل میلاد: از مهم ترین ویژگی های اتاق عمل میلاد، وجود بخش زنان و زایمان، اتاق زایمان، بخش نوزادان و اتاق عمل زنان در کنار یکدیگر بوده که باعث سهولت و تسریع در امر ارائه خدمات و درمان بیماران می شود.

کلیه پرسنل اتاق عمل خانم می باشند لذا آرامش کامل جهت مادر باردار و یا سایر بیمارانی که تحت اعمال جراحی مختلف زنان قرار می¬گیرند، فراهم می شود. امكان تماس پوست به پوست مادر و نوزاد (Skin to skin) در دقایق اولیه پس از تولد در اتاق بهبودی ميسر مي باشد. این امر علاوه بر مقاوم ساختن بدن نوزاد موجب آرامش مادر و مقاومت در برابر درد می شود. از طرفی نوزاد دقایقی پس از تولد از اولین قسمت شیر مادر که آغوز می باشد بهره مند مي گردد

مكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: 97-82723495آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شرايط پذيرش اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران

اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران

قوانين پذيرش اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران
اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه

اتاق عمل ميلاد بيمارستان آتيه تهران