بخش بهار بيمارستان آتيه تهران 

بخش بهار بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش بهار بيمارستان آتيه تهران

واحد بهار بيمارستان آتيه تهران

واحد بهار بيمارستان آتيه تهران

بخش بهار بيمارستان اتيه

بخش بهار ويژه مراقبت و کنترل بیماران اعصاب و روان مي باشد.

اتاق های اين بخش مجهز به دوربین مداربسته و درب ورودی مجهز به آیفون تصویری جهت کنترل رفت و آمد مي باشد.

مكان:‌ طبقه دوم

شماره تماس: 45-82723244آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش بهار بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش بهار بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش بهار بيمارستان آتيه
واحد بهار بيمارستان آتيه تهران

بخش بهار بيمارستان آتيه تهران