بخش دياليز بيمارستان آتيه تهران 

بخش دياليز بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش دياليز بيمارستان آتيه تهران

واحد دياليز بيمارستان آتيه تهران

واحد دياليز بيمارستان آتيه تهران

بخش دياليز بيمارستان اتيه

بخش دیالیز جهت بيماراني كه نیاز به همودیالیز دارند به صورت سرپایی و بستری آماده فعاليت مي باشد

همچنين در شب¬ها و ايام تعطيل پرستاران به صورت آنكال آماده ارائه خدمات به بيماران اورژانسي مي باشند.

مكان:‌طبقه دوم

شماره تماس: 82723211

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش دياليز بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش دياليز بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش دياليز بيمارستان آتيه
واحد دياليز بيمارستان آتيه تهران

بخش دياليز بيمارستان آتيه تهران