آدرس بیمارستان آسیا 

آدرس بیمارستان آسیای تهران

وب سایت بیمارستان اسیا

آدرس و وب سایت بیمارستان آسیای تهران

نمایی از بیمارستان آسیای تهران

آدرس بیمارستان آسیا

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir

کلمات کلیدی :

آدرس بیمارستان آسیا

وب سایت بیمارستان آسیا

بیمارستان آسیا
نمایی از بیمارستان آسیا

بیمارستان تامین اجتماعی آسیا