بخش صبا بيمارستان آتيه تهران 

بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان اتيه

بخشی بستري و سرپائی که بیماران قبل و بعد از جراحی تا عصر در آنجا اقامت داشته و مراقبت می شوند و عصر ترخيص يا به بخش¬های دیگر منتقل می شوند

لازم به ذکر است بخش صدف شب ها تعطيل می باشد.

مكان:‌طبقه همكف

شماره تماس: 82722091-82722093

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش صبا بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش صبا بيمارستان آتيه
واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان آتيه تهران