بخش ميلاد بيمارستان آتيه تهران 

بخش ميلاد بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش ميلاد بيمارستان آتيه تهران

واحد ميلاد بيمارستان آتيه تهران

واحد ميلاد بيمارستان آتيه تهران

بخش ميلاد بيمارستان اتيه

طبقه چهارم بیمارستان آتیه منحصراً در ارتباط با مراجعين زنان و زایمان می باشد. این طبقه شامل:

بخش ميلاد، اتاق زایمان، اتاق عمل زنان و زايمان،‌ بخش نوزادان و NICU است كه به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مامایی می باشد.

لازم به ذکر است تمام موارد جراحی زنان اعم از هیسترکتومی (برداشتن رحم) میومکتومی، کورتاژ تشخیص، لاپاراسکوپی، لاپاراتومی، جراحي هاي سیسیتوسل و رکتوسل و ... در اتاق عمل میلاد انجام می شود.

همچنین مادران باردار جهت سزارین و زایمان طبيعي دراتاق زایمان تحت مراقبت خاص قرار می گیرند.

از ویژگی¬های دیگر این طبقه ارائه کلیه خدمات توسط پرسنل خانم می¬باشد.

مكان:‌طبقه چهارم

شماره تماس: 94-82723492

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش ميلاد بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش ميلاد بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش ميلاد بيمارستان آتيه
واحد ميلاد بيمارستان آتيه تهران

بخش ميلاد بيمارستان آتيه تهران