بخش ICU بيمارستان آتيه تهران 

بخش ICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه  ICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه ICU بيمارستان آتيه تهران

امكانات بخش ويژه ICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ICU بيمارستان آتيه

شامل دو بخش ICU داخلی و ICU جراحی، اتاق ایزوله و دو اتاق VIP می باشد. بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت قرار مي گيرند.

مكان:‌ طبقه اول

شماره تماس:

82723197-82723195-82723194-82723192

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

بخش ICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه ICU بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش ويژه ICU بيمارستان آتيه تهران
امكانات بخش ويژه ICU بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقاتي بخش ICU بيمارستان آتيه تهران