بخش NICU بيمارستان آتيه تهران 

بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه  NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه NICU بيمارستان آتيه تهران

امكانات بخش ويژه NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش NICU بيمارستان آتيه

بخش NICU بخش مراقبت¬هاي ويژه نوزادان مي باشد. هم¬چنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.

مكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: 82723434-82723430

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه NICU بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش ويژه NICU بيمارستان آتيه تهران
امكانات بخش ويژه NICU بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقاتي بخش NICU بيمارستان آتيه تهران