بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران 

بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه

خدمات بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهرانفيزيوتراپي

بخش فیزیوتراپی بيمارستان آتیه با بهره گیری از كادري مجرب و تجهيزات پيشرفته پذيراي شما طبق توضيحات ذيل مي باشد.

*اهم فعاليت هاي مرکز فیزیوتراپی آتیه:

فیزیوتراپی در بیماران دچار آسيب هاي عضلاني- اسكلتي

فیزیوتراپی در بیماران مغز و اعصاب

فیزیوتراپی تخصصی دست

فیزیوتراپی در بیماری های زنان و زایمان

فیزیوتراپی در بیماران قلب و تنفس

فیزیوتراپی در سوختگی ها

و آب درمانيهمچنین این بخش برای بیمارانی که به دلیل وجود محدودیت¬ها قادر به حضور در بخش فیزیوتراپی نیستند امکانات ارائه خدمات در منزل را فراهم ساخته است.

ساعت کار بخش فیزیوتراپی:

مراجعین سرپایی:کلیه ایام هفته به استثناء تعطیلات رسمی از ساعت 7 لغایت 21

بیماران بستری: کلیه ایام هفته به انضمام روزهای تعطیل

مكان: طبقه منفي يك

شماره تماس: 82722118

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران

بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش فيزيوتراپي بيمارستان آتيه تهران