بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران 

بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه

خدمات بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس تصويربرداري بيمارستان آتيه تهرانتصويربرداری ( راديولوژي )

بخش تصویر¬برداری بيمارستان آتيه با دارا بودن مجهزترين دستگاه¬هاي راديوگرافي ديجيتال ، فلوروسكوپي ، سي¬تي¬اسكن،‌ سونوگرافي، ماموگرافي ، پانوركس و ام¬آر¬آي همه روزه پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

اهم فعاليت هاي بخش تصويربرداري آتیه:

انجام كليه راديوگرافی¬هاي ديجيتال ساده و تخصصی( رنگي ) مانند : عكس رنگي از سيستم ادراري ، دستگاه گوارش ( مري ، معده ، روده ) ، رحم و ضمائم و ...

راديوگرافي ديجيتال 3joint، Total spine

انواع خدمات سي تي اسكن اسپيرال با دستگاه مولتي ديتكتور از كليه اعضاي بدن و سي تي اسكنهاي اختصاصي مانند : سي تي آنژيوگرافي ، سي تي ونوگرافي ، سي تي اسكن تري فازيك كبدي ، سي تي اسكن سه بعدي (3D ) و..

خدمات سونوگرافی معمولی ، داپلر رنگي ،‌ سه بعدی ، ترانس واژينال ، آنومالي جنين ، حاملگي و ...

انجام خدمات اينترونشن تحت گايد سونوگرافي و يا سي تي اسكن از جمله بيوپسي هاي مختلف ريه ، كبد ، استخوان و ..، درناژ آبسه ، تخليه آسيت ، PRT و ..انواع سرويس هاي ارائه شده در بخش MRI :


 MRS اسپكتروسكوپي مغز

 MRU تصويربرداري از كليه ها و سيستم ادراري

 MRM ماموگرافي ديناميك و با تزريق

 MRCP تصوير برداري از مجاري صفراوي و كيسه صفرا

 MR Entrography جهت بررسي روده كوچك

 MSK

 ام آر آي از جنين

 ام آر آي با بيهوشي

 ام آر آي دايناميك هيپوفيز

 ام آر آي پروستات

 MRV مغز و اندامساعت کار بخش تصويربرداري:

 بخش تصويربرداری آتيه (بجز واحد ام آر آي كه از ساعت 7 صبح تا24 و جمعه ها از ساعت 9 صبح تا 19 مي¬باشد)، به صورت شبانه¬روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.فهرست بيمه هاي طرف قرارداد با بيماران سرپايي بخش تصويربرداري :

بانك تجارت – بانك ملت – بانك سپه – بانك صادرات – بانك مركزي – بانك كشاورزي- بيمه پانزده خرداد – مجلس شوراي اسلامي – صندوق رفاه كيش – بانك پارسيان – بانك صنعت و معدن - بانك پارسيان حوادثمكان: طبقه منفي يك

شماره تماس: 15-82722114 و ام آر آي : 82722117آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران