بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران 

بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه

خدمات بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهراندندان پزشكي بيمارستان آتيه

بخش سرپايی و درمانگاهی بيمارستان آتيه داراي يك واحد بسيار مجهز و فعال دندانپزشكی می باشد. كليه مشكلات دهان و دندان در اين مجموعه قابل تشخيص و درمان است، چرا كه هم امكانات كافی در اينجا جمع شده و هم متخصصين رشته‌های مختلف دندانپزشكی، با ما همكاری دارند.

ما در رشته‌های دندانپزشكی اطفال، ارتودنسی، ترميمی، جراحی لثه، جراحی فك، پروتزایمپلمنت و ... قادر به ارائه خدمات درمانی به شما هستيم.

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران