خدمات پزشکی بیمارستان اسیا 

خدمات پزشکی قابل ارایه بیمارستان آسیا

خدماتی پزشکی در بیمارستان آسیا ارائه میشود

خدماتی پزشکی که در بیمارستان آسیای تهران ارائه میشود.

خدمات اصلی بیمارستان آسیا

خدمات پزشکی بیمارستان آسیا

• 1- مغز و اعصاب و ستون فقرات

• 2- دستگاه گوارش و کيسه صفرا

• 3- جراحي قفسه سينه

• 4-جراحی عمومی و جراحی با لا پاراسکوپی و ليزر

• 5-دستگاه گوارش و آندوسکوپی

• 6-داخلی قلب و عروق و اکو کار ديو گرافی رنگی

• 7- داخلی کليه(نفرولوژی)و دياليز

• 8-داخلي ريه و اسپيرومتری

• 9-چشم پزشکی و فيکو

• 10-گوش و حلق و بينی

• 11-ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل)و آرتروسکپی زانو

• 12-ارولوژی و مجاری ادراری ناباروری مردان

• 13-جراحی پلاستيم و بينی

• 14-تر ميمی و سوختگی

• 15- جراحی زنان و جراحی لاپاراسکوپی زنان و نازايی

• 16- مغز و اعصاب و عروق مغزی

• 17- جراحی اطفال و نوزادان

• 18-داخلي اطفال و نوزادان

• 19-داخلی عفونی و بيماريهای تب دار و واکسيناسيون

• 20-بخش های ويژه CCUوICU و نوزادان

• 21-داخلي غدد و تروئيد

• 22-داروخانه

• 23-تغذيه و ديابت و رژيمهای درمانی

• 24-اتاق عمل الکسيتو و اورژانس

• 25- دهان،فک و صورت

• 26- با ليزر

• 27-خون شناسی و آنکولوژی و شيمی در مانی

• 28- جراحی عروق

• 29-پيوند اندام های قطع شده

• 30-سی تی اسکن

• 31-سونوگرافی

• 32- سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی از جنين

• 33-فيزيوتراپی بدن و اندامها

• 34-آزمايشگاه بالينی و آسيب شناسی

• 35-کلينيک بيماريهای روماتولوژی و روماتيسم

• 36-راديوتراپی و اشعه در مانی سر طانهاآدرس بیمارستان آسیا تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir

کلمات کلیدی :

خدمات پزشکی بیماستان آسیا

خدمات اصلی بیمارستان آسیا

خدمات ارائه شده بیمارستان آسیا
خدماتی که در بیمارستان اسیا صورت میگیرد

خدمات پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی