خدمات بيمارستان پيامبران تهران 

خدمات بيمارستان پيامبران تهران

خدمات بيمارستان پيامبران

خدمات بيمارستان پيامبران

خدمات قابل ارائه در واحد اورژانس بيمارستان پيامبران تهران

خدمات قابل ارائه در واحد اورژانس بيمارستان پيامبران تهراناكنون مي توانيم اذعان نمائيم كه بيمارستان پیامبران داراي يكي از بهترين اورژانس‌هاي سطح كشور است. بخش اورژانس بیمارستان دارای متخصصان مقیم طب اورژانس، قلب، بیهوشی، اطفال و زنان و جراحي عمومي و اورتوپدي است .

این بخش دارای ۱۳تخت بستری تحت نظر و ۲ اتاق معاینه داخلی ، اتاق CPR، تریاژ ، اتاق عمل سرپایی و اتاق ايزوله است.

خدمات اورژانس

۱. پذيرش بيماران اعم از بيماران سرپايي و يا بيماران اورژانسي

۲. ثبت ليست خدمات انجام شده براي بيماران نظير وصل سرم ، تزريق و ...

۳. پذيرش بيماران كلينيكي جهت انجام گچ گيري و آتل گيري ، تزريق مفصلي و هماهنگي با پزشك مربوطه جهت انجام كار

۴. پذيرش بيماران كلينيكي جهت انجام جراحي هاي سرپايي نظير خارج كردن توده ، كشيدن ناخن و ...

۵. پذيرش بيماران شركتي از قبيل بيماران : سايپا ، پارس خودرو ، ايران خودرو ، هواپيمايي آسمان ، صنايع هواپيمايي

۶. پذيرش و نوبت دهي بيماران سنگ شكن ، نوار مثانه

۷. پذيرش و ترخيص بيماران دياليزي

۸. تحويل مدارك به واحد بيمه و مدارك پزشكيآدرس بيمارستان پيامبران تهران

تهران - میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران

شماره تماس هاي بيمارستان پيامبران تهران

تلفن : 41-44079131


کلمات کلیدی :

خدمات هايي كه در بيمارستان پيامبران تهران صورت ميگيرد

خدمات اورژانس بيمارستان پيامبران

خدمات بيمارستان پيامبران تهران
بيمارستان پيامبران

خدمات قابل ارائه در واحد اورژانس بيمارستان پيامبران تهران