آدرس بيمارستان ايران تهران 

آدرس بيمارستان ايران تهران

موقعيت جغرافيايي بيمارستان ايران تهران

موقعيت جغرافيايي بيمارستان ايران تهران

آدرس دقيق بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

آدرس دقيق بيمارستان ايران تهران

راه هاي دسترسي به بيمارستان ايران تهران

مسير بيمارستان ايران تهران
موقعيت جغرافيايي بيمارستان ايران تهران

آدرس بيمارستان ايران تهران