بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان ايران تهران 

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان ايران تهران

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان ايران تهران

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان ايران تهران

بيمه هايي كه با بيمارستان ايران تهران قرارداد دارند

بيمه هايي كه با بيمارستان ايران تهران قرارداد دارند شامل:

با عرض بوزش اطلاعات مورد نظر يافت نشد در صورت اطلاع از وضعيت با ايميل زير ارسال فرمائيد. با تشكر فراوان

nmjvsv@gmail.comآدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

كليه بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان ايران تهران

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان ايران تهران قرارداد دارند

طرف قرارداد بيمه هايي كه با بيمارستان ايران تهران قرارداد دارند
بيمه هايي كه با بيمارستان ايران تهران قرارداد دارند

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان ايران تهران