شماره تماس بيمارستان ايران تهران
شماره تماس بيمارستان ايران تهران 

شماره تماس بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

تلفن بيمارستان ايران

44503395-9آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

شماره تماس نوبتدهي بيمارستان ايران تهران

تلفن نوبتدهي بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران
تلفن نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

تلفن بيمارستان ايران تهران