شماره تماس بيمارستان ايران تهران 

شماره تماس بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

تلفن بيمارستان ايران

44503395-9آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

شماره تماس نوبتدهي بيمارستان ايران تهران

تلفن نوبتدهي بيمارستان ايران تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان ايران تهران
تلفن نوبت دهي بيمارستان ايران تهران

تلفن بيمارستان ايران تهران