بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران 

بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

واحد داروخانه بيمارستان ايران تهران

ساعت كار واحد داروخانه بيمارستان ايران تهران

خدمات بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

خدمات بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

ساعت کار داروخانه:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 219آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

شرايط پذيرش در بخش داروخانه بيمارستان ايران

بخش داروخانه بيمارستان ايران

اعمال خدمات در بخش داروخانه بيمارستان ايران
خدمات بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

داروخانه بيمارستان ايران تهران