بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران 

بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

ساعت كاري واحد آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

تلفن بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

تلفن بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

شرايط و خدمات تلفن بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه دارای بخش‌های ایمونولوژی، بیوشیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی می‌باشد. درحال حاضر آزمایشهای ایمونولوژی و هورمون و باکتریولوژی به مرکز فیروزگر ارسال می‌گردد و بقیه آزمایشها در اسرع وقت در این آزمایشگاه با دقیق‌ترین جواب داده می‌شود. این آزمایشگاه با بهره گیری از پرسنل باتجربه و آموزش دیده و در محیطی بسیار صمیمی و دوستانه و علمی و همچنین با به کارگیری دستگاه‌های تمام اتوماتیک و مواد و کیتهای درجه 1 و آخرین مراجع و کتب و نشریات علمی مشغول ارائه خدمت می‌باشد.

در این آزمایشگاه سعی گردیده گام به گام با پیشرفت‌های جدید آزمایشگاهی، تکنیکهای تازه و نوین بررسی و پیاده سازی شود؛ در نتیجه بهترین و مطمئن‌ترین جوابهای آزمایش در اختیار بیماران و پزشکان محترم قرار داده می‌شود.

در مورد کنترل کیفی و استاندارد کردن دستگاهها و نتایج آزمایشها، همواره این آزمایشگاه با مراکز معتبر دانشگاهی و همچنین آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان در تماس بوده و با بهره گیری از سرم کنترلهای کمپانی‌های معتبر جهانی، تمام مراحل آزمایش و نتایج به دست آمده کنترل کیفی می‌گردند. رتبه ممتاز این آزمایشگاه در سالهای متمادی، این امر را به اثبات می‌رساند.

رسالت آزمایشگاه:

این آزمایشگاه با تلاش روزافزون خود سطح خدمات تشخیصی را ارتقا داده و از این رو در نیل به اهداف بهداشتی درمانی و پایش درمان کوشش می‌نماید و با اجرای الزامات استانداردها در آزمایشگاه، در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی قدم برمی‌دارد. این آزمایشگاه طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نموده، تصمیم دارد ضمن حفظ و ارتقای تضمین کیفیت خود، در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه‌ها نیز شرکت نماید و در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی در منطقه نقش داشته باشد.

دستورالعمل پذیرش آزمایشگاه:

1- دريافت درخواست آزمايش و احرازهويت مراجع با مدارك (نسخه دفترچه يا نسخه آزاد همراه با كارت شناسايي)

2- براي نمونه‌هاي ارسالي از مركز ديگر؛ انطباق نمونه با مدارك، شرايط نمونه گيري، انتقال و قرارداد مربوطه

3- پذيرش مراجع يا نمونه (در صورت عدم امكان پذيرش؛ توجيه و راهنمايي مراجعان طبق راهنماي نمونه گيري)

4- ارجاع به صندوق جهت دريافت هزينه آزمايش و صدور قبض براي مراجع و آزمايشگاه

5- دريافت و كنترل قبض پرداخت شده و تحويل رسيد براي دريافت جواب به مراجع

6- ارجاع مراجعه کننده يا نمونه به بخش نمونه گيري همراه با رسيد مشخصات

7- چاپ ليست نمونه گيري بيماران بستري ساعت7:30صبح (در صورت خرابي سيستم در بخشها يا آزمايشگاه؛ تهيه ليست دستي طبق دستورالعمل مربوطه)

8- گزارش و ارسال نمونه‌هاي ارجاعي به آزمايشگاه مورد نظر در ساعت و روز معين در هر هفته و دريافت و انطباق نتايج با نمونه‌هاي ارسال شده در نوبت قبل، ثبت در فايل جوابدهي بيمار در شبكه، بايگاني يك نسخه از جواب اصلي در آزمايشگاه و تحويل نسخه دوم به مراجعان

9- گزارش ليست كار بخشهاي آزمايشگاه روزانه، مجزا و بموقع و گزارش سريعتر درخواستهاي اورژانسي

10- ثبت نتايج آزمايشها از ليست كاري در فايل جوابدهي بيمار در سيستم شبكه، روزانه و در اسرع وقت

11- بازنگري نتايج ثبت شده قبل از نهايي شدن جوابها به منظور جلوگيري از خطا در گزارش نتايج

12- پرينت جوابهاي نهايي بيماران بستري و سرپايي و امضای مسئول آزمايشگاه و انتقال در زونكن مربوطه

13- گزارش ماهانه از درآمد كلي آزمايشگاه (سرپايي و بستري- بيمه و آزاد) و تحويل به حسابداري مركز

14- گزارش آمار فصلي و ماهانه از تعداد و نوع خدمات ارائه شده و تعداد بيماران بستري و سرپايي، بيمه و آزاد

15- مطالعه دستورالعمل ايمني و رعايت اصول ايمني نمونه گيري و استفاده از امكانات و لوازم ايمني

16- گزارش حوادث مخاطره آميز مثل رفتن سوزن خونگيري در دست نمونه گير يا مجروح شدن توسط بيمار

17- ثبت موارد عدم انطباق مربوط به هر يك از موارد فوق در فرم مخصوص بعد از پيگيري و تاييدعدم انطباق

18- ثبت فعاليتهاي مربوط به نگهداري، سرويس يا تعمير تجهيزات موجود بخش در فرم مخصوص

شرايط لازم براي نمونه گيري از مراجع:

1-مناسب بودن حال عمومي مراجع

2-رعايت ناشتايي در موارد لزوم


(ناشتايي به مفهوم نخوردن غذا، مايعات (به جز آب)، شكلاتها و انواع تنقلات، شربتها، آدامس و دارو (بدون مجوزپزشك) و عدم مصرف دخانيات در طي12ساعت پيش از آزمايش)آزمايش‌هاي اورژانس با تشخيص پزشك:

قند - اوره - كراتينين - سديم - پتاسيم - كلسيم - ليتيم –CBC-U/A - S/E (ديسانتري)- opoid

زمان بندي جوابدهي آزمايش‌هاي اورژانسي حداكثر تا يك ساعت بعد از نمونه گيري مي‌باشد.

ساعت کار آزمایشگاه:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

ساعت نمونه گیری از مراجعان به جز مواقع اورژانس:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 10:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 235آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

تلفن بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

اعمال خدمات در بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

شرايط پذيرش در بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران
خدمات بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

ساعت كاري واحد آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران