بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران 

بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران

ساعت كاري واحد راديولوژي بيمارستان ايران تهران

ساعت كاري واحد راديولوژي بيمارستان ايران تهران

تلفن بخش راديولوژي بيمارستان ايران

تلفن بخش راديولوژي بيمارستان ايران

معرفی واحد:

در بخش رادیولوژی این مرکز، گرافی های روتین اندامها و ریتین انجام می شود (به دلیل پرتابل بودن دستگاه رادیولوژی)

مراحل پذیرش بیمار و انجام رادیوگرافی:

1- درخواست رادیوگرافی توسط پزشک معالج

2- ارائه درخواست به کارشناس رادیولوژی

3- انجام مراحل ثبت مشخصات بیمار و نوع رادیوگرافی در سیستم رایاوران (در خصوص بیماران سرپایی؛ مراجعه به صندوق و ارائه قبض رسید به کارشناس رادیولوژی)

4- هدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی توسط کارشناس رادیولوژی

5- آماده سازی بیمار قبل از انجام رادیوگرافی و دادن توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه پوزیشن گیری

6- انجام رادیوگرافی درخواستی

7- ظهور و ثبوت فیلم در تاریکخانه

8- در صورت مطلوب بودن کیفیت گرافی؛ تحویل رادیوگرافی آماده شده به بیمار یا همراه وی (در صورت مطلوب نبودن کیفیت رادیوگرافی؛ کارشناس گرافی را تکرار می کند)

ساعت کار رادیولوژی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 14

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 281آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

تلفن بخش راديولوژي بيمارستان ايران

ساعت كاري واحد راديولوژي بيمارستان ايران تهران

خدمات بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران
بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران

شرايط پذيرش در بخش راديولوژي بيمارستان ايران