خدمات بيمارستان ايران تهران 

خدمات بيمارستان ايران تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان ايران تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان ايران تهران

خدماتي كه در بيمارستان ايران تهران ارايه ميشود

خدماتي كه در بيمارستان ايران تهران ارايه ميشود

ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف روانپزشکی اعم از درمان بیماران روانپزشکی به صورت بستری و سرپایی، خدمات روانشناسی و روانپزشکی جامعه‌نگر، کاردرمانی، آزمایشگاه، رادیولوژی و در حوزه آموزش به طور مستمر؛ دستیاران روانپزشکی، دانشجویان پزشکی و پرستاری در این مرکز آموزش می‌بینند. همچنین طرحهای متعدد پژوهشی در زمینه اختلالات خلقی، سایکوز، ژنتیک روانپزشکی و سوء مصرف مواد، صورت گرفته و یا در حال اجراست.این مرکز قبل از فعالیت درمانی، مرکز آموزش دانشجویان سازمان امنیت ملی وابسته به رژیم سابق بوده و بخشهای فعلی، خوابگاه دانشجویان و پارکینگ فعلی نیز مکان ورزشی و ساختمانهای اداری نیز جهت امور اداری آموزشگاه بوده است. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1360 به عنوان مرکز درمانی و در سال 1361 به عنوان بیمارستان شهید نواب صفوی شناخته شد. در سال 1372 زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار گرفت. از سال 1381 اين مركز به مركز آموزشي درماني روانپزشكي ايران تغييرنام داد.آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

خدماتي كه در بيمارستان ايران تهران ارايه ميشود

اعمال خدمات در بيمارستان ايران

امكانات بيمارستان ايران
خدمات قابل ارايه در بيمارستان ايران تهران

خدمات بيمارستان بيمارستان ايران تهران