نام سايت بيمارستان ايران تهران 

نام سايت بيمارستان ايران تهران

آدرس وبسايت بيمارستان ايران تهران

آدرس وبسايت بيمارستان ايران تهران

آدرس وب سايت اصلي بيمارستان ايران تهران

آدرس وب سايت اصلي بيمارستان ايران تهران

http://iph.iums.ac.ir/

آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

آدرس وب سايت اصلي بيمارستان ايران تهران

سايت نوبت دهي اينترنتي بيمارستان ايران تهران

وبسايت اصلي بيمارستان ايران
سايت بيمارستان ايران تهران

نام سايت بيمارستان ايران تهران