خدمات بيمارستان بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

خدمات بيمارستان بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

امكانات بيمارستان آيت اله كاشاني

امكانات و خدمات قابل ارائه در بيمارستان آيت اله كاشاني

بيمارستان آيت اله كاشاني شامل خدمات هايي شامل خدمات سربايي و خدمات بستري و بخش هاي ويژه و درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي و باراكلينيكي ميباشد.

پزشک عمومی- مامایی- تزریقات وپانسمان- گچ گیری- مشاوره تغذیه- واکسیناسیون

اورژانس-داخلی- کودکان- قلب وعروق- نوزادان - زایشگاه- زنان وزایمان- جراحی عمومی- ارتوپدی- ارولوژی- چشم پزشکی- گوش وحلق وبینی

CCU- ICU

کلیه درمانگاههای خدمات بستری-روانپزشکی- عفونی – داخلی اعصاب- جراحی مغز واعصاب - طب فیزیکی وتوانبخشی - طب اورژانس

جراحی عمومی- گوارش

آزمایشگاه- پاتولوژی- داروخانه – رادیولوژی – رادیوگرافی دندان - سونوگرافی- فیزیوتراپی- آندوسکوپی(گاستروسکوپی- کولونوسکوپی )- نوارقلب- هولتر مانیتورینگ- اکوکاردیوگرافی- تست ورزش- اپتومتری – اکوی چشم- سیستوسکوپی –سنگ شکن درون اندامیآدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

امكانات بيمارستان آيت اله كاشاني

اعمال خدمات در بيمارستان آيت اله كاشاني

خدماتي كه در بيمارستان آيت اله كاشاني تهران ارايه ميشود
خدمات قابل ارايه در بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بيمارستان بيمارستان آيت اله كاشاني تهران