تاريخچه بيمارستان آيت الله كاشاني تهران 

تاريخچه بيمارستان آيت الله كاشاني تهران

درباره تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

درباره تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

نوع بیمارستان آیت الله کاشانی

دولتي

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان آیت الله کاشانی

بیمارستان آيت الله كاشاني دارای قرارداد با بیمه های زیر است :

• تامین اجتماعی

• خدمات درمانی

• نيروهای مسلح

سایر توضیحات در مورد بیمارستان آیت الله کاشانی

بیمارستان آیت الله کاشانی بيمارستاني تامین اجتماعی - آموزشی است كه در سال 1342 با ظرفيت 200 تخت ثابت تأسيس و در حال حاضر 154 تخت داير دارد.درمانگاه های تخصصی این بیمارستان شامل :عفونی ،مغز و اعصاب ،روانپزشکی، طب فیزیکی می باشد.

بخش های بیمارستان آیت الله کاشانی

• اورژانس

• داخلی

• کودکان

• قلب وعروق

• نوزادان

• زایشگاه

• زنان وزایمان

• جراحی عمومی

• ارتوپدی

• ارولوژی

• چشم پزشکی

• گوش وحلق وبینیآدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

معرفي مركز بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمارستان آيت اله كاشاني تهران
درباره تاريخچه بيمارستان آيت اله كاشاني

تاريخچه بيمارستان آيت الله كاشاني