پرتال جامع اطلاعات بيمارستان آراد تهران 

پرتال جامع اطلاعات بيمارستان آراد تهران

پرتال اطلاعات بيمارستان آراد تهران

پرتال اطلاعات بيمارستان آراد تهران

صفحه اصلي بيمارستان آراد تهران

اطلاعات بيمارستان آراد تهران

بیمارستان فوق تخصصی آراد یکی از قدیمی ترین بیمارستان های خصوصی در سطح کشور است و بر اساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت که توسط کارشناسان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ صورت گرفت، رتبه ۱+ را کسب نمود.حوزه فعالیت بیمارستان عمومی است و خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را در قالب گروه های ذیل ارائه می نماید:


گروه های جراحی

گروه های داخلیآدرس بيمارستان آراد تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

شماره تماس هاي بيمارستان آراد تهران

: ۷۳۹۹۹ -- ۷۷۶۰۱۰۹۵

وب سايت بيمارستان اراد تهران

http://arad-hospital.com


کلمات کلیدی :

اطلاعات بيمارستان آراد تهران

بيمارستان آراد تهران

بيمارستان آراد
سايت بيمارستان آراد تهران

پرتال اطلاعات بيمارستان آراد تهران