خدمات بيمارستان آراد تهران 

خدمات بيمارستان آراد تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آراد تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آراد تهران

خدماتي كه در بيمارستان آراد تهران ارائه ميشود

خدماتي كه در بيمارستان آراد تهران ارائه ميشود

جراحي عمومي

زنان زايمان

ارتوپد

ارولوژي

گوش و حلق و بيني

جراحي ستون فقرات

چشم

لاپاراسكوپي

جراحي عروق

خون

گوارش

ريه

اطفال

قلب و عروق

مغز و اعصاب

اعصاب و روان

دردآدرس بيمارستان آراد تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

شماره تماس هاي بيمارستان آراد تهران

: ۷۳۹۹۹ -- ۷۷۶۰۱۰۹۵

وب سايت بيمارستان اراد تهران

http://arad-hospital.com


کلمات کلیدی :

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آراد تهران

امكانات خدماتي در بيمارستان آراد تهران

خدمات بيمارستان آراد تهران
خدمات بيمارستان آراد

خدماتي كه در بيمارستان آراد تهران ارائه ميشود