ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آراد تهران 

زمان ملاقاتي بيمارستان آراد تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آراد تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آراد تهران

 زمان ملاقات در بيمارستان آراد

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آراد تهران

ساعات ملاقات بیماران بیمارستان آراد طبق مقررات نظام پزشکی به شرح ذیل می باشد:

o بخش های مراقبتهای ویژه ۴ الی ۵ بعد از ظهر

o بخشهای بیماران بستری ۳ الی ۵ بعد از ظهرملاقات جهت اطفال کمتر از ۱۲ سال فقط در روزهای دوشنبه و جمعه مجاز می باشد.

تردد همراهان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه (ICU، CCU) خارج از ساعت ملاقات تنها با هماهنگی و اجازه مسئول بخش امکان پذیر می باشد.

قابل توجه است امکان برقراری ارتباط به صورت مستقیم از خارج بیمارستان به اتاق بیمار امکان پذیر می باشد.آدرس بيمارستان آراد تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

شماره تماس هاي بيمارستان آراد تهران

: ۷۳۹۹۹ -- ۷۷۶۰۱۰۹۵

وب سايت بيمارستان اراد تهران

http://arad-hospital.com


کلمات کلیدی :

زمان ملاقات در بيمارستان آراد

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آراد تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آراد تهران
ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آراد تهران

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آراد