راهنماي مراجعين به بيمارستان آريا 

راهنماي مراجعين به بيمارستان آريا

 راهنماي پذيرش در بيمارستان آريا

راهنماي پذيرش در بيمارستان آريا

 راهنماي پذيرش بستري در بيمارستان آريا تهران

راهنمای پذيرش بيمارستان آريا

پذیرش بيمارستان آريا از سه طريق ارجاع از کلينيک ، ارجاع از اورژانس بيمارستان ، بستري با دستور پزشک معالج صورت ميگيرد.

- انتخاب پزشك مورد نظر بيمار كه با بيمارستان بعنوان پزشك سهامدار يا پزشک مهمان همكاري دارد.

- درصورت داشتن دستور بستري از پزشك معالج، مهمور به مهر پزشك، جهت دريافت معرفينامه بيمه بیمار مي تواند به بيمه مربوطه، مراجعه کند.

در زمان پذيرش جهت بستري خواهشمند است به نكات ذيل دقت فرماييد :

- دستور بستري پزشك

- كارت شناسايي بيمار ( شناسنامه – كارت ملي )، براي جراحي هاي زنان و زايمان همراه داشتن شناسنامه بيمار و همسرالزاميست.

- معرفينامه بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان، همراه داشتن دفترچه يا كارت تا زمان ( 24 ساعت پس از پذيرش) صدور معرفينامه كفايت مي كند.

امكانات هتلينگ اتاق هاي بستري بيمارستان

- در حين بستري، تغيير اتاق خصوصي به دو تخته و بالعكس، با هماهنگي واحد پذيرش بستري و بخش

- امكان انتخاب غذاي مورد نظر از منوي بيمارستان با نظر پزشك معالج

- امكان كسب اطلاعات هر واحد با شماره گيري داخلي آن واحد با توجه به ليست شماره هاي نصب شده در اتاق بیمار

- امكان كسب شماره تلفن مطب پزشكان از طريق تلفنخانه يا داخلي صفر

مقررات بيمارستان آريا در راستاي تسهيل ارائه خدمات به بيماران و ملاقات کنندگان

1- لطفاً كليه اطلاعات مندرج درصفحه اول پرونده و دستبند شناسائي خود را مطالعه ودرصورتيكه اطلاعات درج شده مغاير با مشخصات شناسنامه اي و قانوني شماست ، سريعاً مسئولين پذيرش را مطلع فرماييد .بديهي است مسئوليت اطلاعات عمومي پذيرش برعهده خود بيمار مي باشد .

2- ساعات ملاقات بخش های بيمارستان 14-16 و دربخشهای ویژه( CCU و ICU ) ميباشد. از آوردن اطفال كمتر از12 سال جداً خودداري كنيد .

3- با توجه به محدوديت فضا وزمان ، براي رفاه خود و بيماران دیگر بيمارستان تقاضا داريم خويشان ودوستاني را كه مايل به ملاقات شما مي باشند ، پس ازترخيص به منزل هدايت كنيد .

4- سيگاركشيدن درمحيط بيمارستان توسط بيمار و همراهان اكيداً ممنوع است .

5- مسئوليت نگهداري لوازم واشياء قيمتي ولوازم شخصي ولوازمي مانند دندان مصنوعي ، اندام مصنوعي و امثالهم بعهده بيمار است . حتي المقدور اينگونه لوازم دربيمارستان نگهداري نشوند .

6- حضورهمراه بربالين بيمارمنوط به اجازه پزشك معالج ، بخش و دريافت كارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته فقط يك نفر ودراتاق خصوص هزينه همراه بيش ازيك نفرمجزا اخذ مي گردد .

7- مبلغي كه هنگام بستري شدن ازشما اخذ مي شود، فقط پيش پرداخت است. براي آگاهي ازمقداركامل هزينه درمان خود به واحد ترخيص مراجعه فرماييد ازآنجاييكه هزينه بيمارستان شامل هزينه هاي بيمارستان وحق الزحمه پزشكان مي باشد ، هزينه مربوط به حق الزحمه پزشكان را ازخود پزشكان معالج پيگيري فرماييد وصورت حساب مربوط به بيمارستان طبق تعرفه هاي مصوب ازواحد ترخيص صادرميگردد .

8- درصورتيكه مدت بستري شما بيشتر از3 روز بطول انجاميد ، جهت اطلاع ازميزان هزينه ها به واحد ترخيص واقع درطبقه همكف مراجعه و يا با داخلي 267 تماس حاصل فرماييد .

9- ممكن است ترخيص بيمار در روز تعطيل انجام شود ، لطفاً پيش بيني هاي لازم را براي پرداخت صورت حساب به عمل آوريد .

10- ترخيص نوزاد منوط به انجام آزمايشات واقدامات درماني است وممكن است تا بعدازظهر بطول انجامد، بنابراين ساعت ترخيص مادران فارغ شده ، همزمان با ترخيص نوزاد مي باشد .

11- معرفينامه سازمانهاي طرف قرارداد بيمارستان جهت ثبت شماره معرفينامه می بايستي ابتدا به واحد پذيرش ارائه گردد .پس از تائيد واحد پذيرش از جهت (تاريخ معرفينامه – مهر بيمه مربوطه – تاريخ اعتبارو.....)جهت ورود در پرونده بيمار به بخش مربوط تحويل فرمائيد.

12- درصورتيكه به هردليلي بيماربصورت خصوصي پذيرش شود ، تغييرنوع تعرفه اوازخصوصي به بيمه تحت پوشش يا طرف قرارداد فقط با هماهنگي پزشك وبيمارستان ممكن است ، پس حتماً نحوه بستري خود را دربدو پذيرش مشخص فرماييد .

13- دربعضي ازمعرفي نامه هاي سازمانهاي طرف قرارداد بيمارستان ، پرداخت مبلغي تحت عنوان فرانشيزبه عهده بيمار مي باشد كه توسط واحد صندوق به صورت علي الحساب ازبيماراخذ ميگردد .

14- درصورت پرداخت هرگونه وجهي به بيمارستان ، لطفا نسخه دوم فيش واريزي را جهت درج درپرونده بيماربه واحد پذيرش تحول فرماييد ونسخه دوم تا زمان ترخيص جهت ارائه به واحد مربوطه نگهداري شود .

15- بيماراني كه ازطرف سازمانهاي بيمه يا سازمانهاي طرف قرارداد به بيمارستان معرفي ميشوند ، مي بايست ما به التفاوت تعرفه آزاد اتاق خصوصي وتعرفه بيمه اتاق 2 تخته وساير موارد خارج ازتعهد بيمه را پرداخت نمايند ، لطفاً قبل ازبستري به اين موضوع توجه فرماييد.

16- اين بيمارستان يك بيمارستان صد درصد خصوصي است كه براساس اصل درآمد وهزينه امورجاري خود را اداره مي كند وتحت پوشش هيچ سازمان يا نهاد دولتي نمي باشد ، نتيجتاً پرداخت وديعه كامل وكافي وتسويه حساب براساس مبلغ اعلام شده توسط ترخيص ، براي بيماران الزامي است . ازآنجا كه نرخ ها قبلاً متعادل وبراساس حداقل ها تنظيم شده اند ، لذا هيچ گونه تخفيفي به هزينه ها تعلق نمی گیرد.

شماره تماس داخلي : 215-216آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

راهنماي مراجعين به بيمارستان آريا

راهنماي مراجعين به بيمارستان آريا تهران
راهنماي پذيرش در بيمارستان آريا

شرايط پذيرش بستري در بيمارستان آريا