طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آريا تهران 

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آريا تهران

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آريا

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آريا

طرف قرارداد بيمه هايي كه با بيمارستان آريا تهران قرارداد دارند

بیمه های بستری طرف قرارداد بیمارستان آریابيمه آسيا - رازي - آرمان - بانك تجارت -بانك صادرات- بانك كشاورزي- بانك ملت - كمك رسان ايران - بانك مسكن - بانك سپه - بيمه معلم - بانك رفاه - بانك پارسيان - بيمه ما - بيمه ايران - بيمه دانا - بانك صنعت و معدن - بيمه سامان

آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

طرف قرارداد بيمه هايي كه با بيمارستان آريا تهران قرارداد دارند

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آريا

بيمه هايي كه با بيمارستان آريا تهران قرارداد دارند
ليست بيمه هايي كه با بيمارستان آريا تهران قرارداد دارند

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آريا تهران