ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آريا تهران 

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آريا تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آريا تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آريا تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آريا تهران

زمان ملاقات در بيمارستان آريا

ساعات ملاقات بخش های بيمارستان 14-16 و دربخشهای ویژه( CCU و ICU ) ميباشد. از آوردن اطفال كمتر از12 سال جداً خودداري كنيد .

آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

زمان ملاقات در بيمارستان آريا

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آريا تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آريا تهران
ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آريا تهران

تايم ملاقاتي