بیمه طرف قرار داد با بیمارستان الغدیر 

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان الغدیر

لیست بیمه هایی که با بیمارستان الغدیر قرارداد دارند

طرف قرارداد با بیمارستان الغدیر

تعرفه قرارداد بیمه با بیمارستان الغدیر

بیمه هایی که با ببیمارستان الغدیر قرارداد دارند شامل:

بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه خدمات درمانی(بیمه سلامت)

بیمه نیروهای مسلح

بیمه ایران

بیمه شهر سالم تهران

بیمه سامان

بیمه شهرداری تهران

بیمه صدا و سیما

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک صادرات

بیمه دانشگاه علم وصنعت

بیمه بنیاد خیریه حضرت صاحب الزمان

بیمه شرکت فن آوری های نوین عمران - یاس هنگام

بیمه آبسال

بیمه موسسه مطبوعاتی ایران

بیمه بانک رفاه

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه توسعه صادرات

بیمه رازی

بیمه آسیا

بیمه دانا

بیمه پاسارگاد

بیمه پارسیان

بیمه کمک رسان آریا

بیمه کمک رسان ایران

بیمه میهن

بیمه معلم

بیمه دی

بیمه ما

بیمه گرگانآدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :

تعرفه قراداد بیمه تکمیلی با بیمارستان الغدیر

طرف قراداد بیمه ها با بیمارستان الغدیر

لیست بیمه هایی که با بسمارستان الغدیر قرارداد دارند
بیمه های طرف قراداد با بیمارستان الغدیر

بیمارستان الغدیر