راهنمای طبقات بیمارستان الغدیر 

راهنمای طبقات بیمارستان الغدیر

راهنمای ورودی های بیمارستان الغدیر

راهنمای ورودی های بیمارستان الغدیر

ورودی های بیمارستان الغدیر

راهنمای طبقات ساختمان شماره1 بیمارستان الغدیر تهران

طبقه اول :جراحی مردان – داخلی – بخش ICU-1 – ریاست – دفتر پرستاری

طبقه دوم: جراحی زنان-بخش زایمان 2 – آنژیوگرافی-بخش ICU2

طبقه سوم: Post CCU -آنژيوگرافي - ICU3

راهنمای طبقات ساختمان شمار2 بیمارستان الغدیر تهران

طبقه اول: CCU1-CCU2-CCU3-

بخش دوم: NICU – بخش زایمان 1 – اتاق زایمان – بخش نوزادان

طبقه سوم: اتاق عمل – ICU-OH

طبقه زیرزمین: فیزیوتراپی

راهنمای طبقات ساختمان اورژانس و درمانگاه بیمارستان الغدیر تهران

همکف: دفتر مدیریت – پذیرش بیمارستان – ترخیص بیمار-دبیرخانه-صندوق-اورژانس-تزریقات-دندانپزشکی-آزمایشگاه-نمازخانه

قسمت درمانگاه :قلب و عروق-داخی و قلب-داخلی عفونی-دندانپزشکی-گوارش-جراحی اعصاب-جراحی عمومی-شنوایی سنجی-زنان و زایمان-چشم پزشکی-پوست و مو-غدد – خون و انکولوژی-ارتوپدی-ارولوژی-ریه و اسپیرومتری-واکسیناسیون-اعصاب و روان-تغذیه-آندوسکوپی-نوار مغز و نوار عصبآدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :

راهنمای ورودی های بیمارستان الغدیر

راهنمای طبقات بمارستان الغدیر

ورودیهای بیمارستان الغدیر
راهنمای طبقات بیمارستان الغدیر تهران