راهنمای پذیرش بیمارستان الغدیر 

پذیرش بیمارستان الغدیر

راهنمای پذیرش بیمارستان الغدیر تهران

شرایط پذیرش در بیمارستان الغدیر

شرایط پذیرش در بیمارستان الغدیر تهران

1. 1. واحد پذيرش سرپائي ( درمانگاه )

واحد پذيرش درمانگاه در ساختمان جديد در طبقه همكف قرار گرفته است . در اين واحد بيماران از تسهيلات نوبت دهي به صورت حضوري و رزرو تلفني استفاده مي برند .

جهت گرفتن نوبت حضوري بيمار يا همراه وي با مراجعه به متصدي پذيرش طي مراحل ذيل اقدام به اخذ پذيرش مي نمايد :

1- تحويل دفترچه بيمار به واحد پذيرش در صورت داشتن دفترچه بيمه درماني .

2- ثبت اطلاعات بيمار شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و شماره سريال بيمه درماني در سيستم كامپيوتري.

3- صدور قبض و اخذ هزينه .

4- و در نهايت هدايت بيمار به واحد پذيرش شده جهت معاينه و اقدامات درماني .

5- در صورتيكه بيمار استطاعت مالي پرداخت هزينه مورد نظر را نداشته باشد ، به واحد مددكاري ( واقع در طبقه همكف ساختمان قديم ) راهنمايي و در صورت تخفيف ، مبلغ مددكاري شده در سيستم ثبت و قبض صادر مي گردد .

6- چنانچه بيمار يا همراهان به هر دليل تقاضاي انصراف از نوبت پذيرش شده را داشته باشند ، نوبت مورد نظر با مهر پشت برگه توسط پزشك مربوطه يا امضاي مديريت لغو و بيمار با مراجعه به واحد پذيرش مبلغ پرداختي را استرداد مي نمايد .

در فرايند رزرو تلفني شماره تلفن 77229900 توسط بيمارستان در اختيار مراجعين قرار گرفته كه با تماس با اين شماره نوبت مورد نظر توسط متصدي پذيرش براي بيمار در سيستم رزرو مي گردد . ثبت اطلاعات اوليه شامل نام و نام خانوادگي و تاريخ و ساعت مراجعه توسط متصدي انجام مي گردد . در روز مقرر بيمار و يا همراهان با مراجعه حضوري به درمانگاه قبض مورد نظر را پس از طي مراحل ا تا 4اخذ مي نمايد .آدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :

پدیرش در بیمارستان الغدیر

پدیرش درمانگاه بیمارستان الغدیر

روش های پدیرش درمانگاه بیمارستان الغدیر
پذیرش درمانگاه الغدیر