برنامه پزشکان بیمارستان 15 خرداد  لیست برنامه کامل بیمارستان 15 خرداد تهران

لیست برنامه پزشکان بیمارستان 15 خرداد

برنامه پزشکان بیمارستان 15 خرداد تهران

برنامه کامل پزشکان بیمارستان 15 خرداد


برنامه پزشکان بیمارستان 15 خرداد تهران
روزهای هفته صبح عصر
شنبه دکتر کلانتر هرمزی دکتر محمد صادقی دکتر موسوی زاده دکتر روئین تن
یک شنبه دکتر معتمد دکتر یاوری دکتر حسن پور --
دوشنبه دکتر شاهرخ دکتر روئین تن دکتر آراسته دکتر ترحمی
سه شنبه دکتر موسوی زاده دکتر یاوری -- دکتر کلانتر یاوری
چهارشنبه دکتر حسن پور -- دکتر معتمد دکتر محمد صادقی
پنج شنبه دکتر نیازی دکترترحمی -- --


آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

شماره تماس بیمارستان 15 خرداد

9-88902155 – 021

وبسایت بیمارستان 15 خرداد تهران

http://pkmc.sbmu.ac.ir
کلمات کلیدی :

برنامه پزشکان بیمارستان 15 خرداد تهران

لیست پزشکان بیمارستان 15 خرداد

آمار پزشکان بیمارستان 15 خرداد تهران
حضور پزشکان بیمارستان 15 خرداد تهران

بیمارستان 15 خرداد